Technológia pre inteligentný dom a byt

Ovládanie osvetlenia

Jednoduché ovládanie zapínania a stmievanie svetiel v celom dome

Kúrenie

Zabezpečenie pohodlia a úspora energií pri vykurovaní domu, automatické riadenie vykurovania

Ovládanie spotrebičov

Ovládanie a kontrola jednotlivých spotrebičov v domácnosti cez inteligentné zásuvky

Chladenie

Riadenie chladiaceho systému Vášho domu zabezpečí v jednotlivých miestnostiach príjemné klimatické podmienky

Technológia pre inteligentný dom a byt

Žalúzie, rolety a brány

Plnoautomatické ovládanie žalúzií a roliet podľa počasia. Automatické ovládanie príjazdových a garážových brán

Meranie spotreby energiíí

Okamžitý prehľad spotreby el. energie, vody, tepla, plynu

Scény

Jednoduché nastavenie a ovládanie vybraných preddefinovaných scén v dome

Časovač

Aktivovanie vybraných scén a funkcii v požadovanom čase

Technológia pre inteligentný dom a byt

Multimédiá

Riadenie multimédií jednotlivých miestností v dome

Kúrenia a chladenie

Automatické prepínanie režimov kúrenia a chladenia na základe priemernej vonkajšej teploty. Režim je možné nastaviť aj manuálne

Meteostanica

Meranie vonkajšej teploty, rýchlosti a smeru vetra, vlhkosti, atmosférického tlaku pre potreby ochrany domu pred vonkajšími vplyvmi

Cloud

MagicHome môžete ovládať z ktoréhokoľvek miesta na svete pomocou aplikákcie MagicHome Control, v akomkoľvek operačnom systéme